Υβριδική διάλεξη: «Γυναίκες και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» (Γυναίκες και Επιστήμες Περιβάλλοντος) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

Υβριδική διάλεξη: «Γυναίκες και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» (Γυναίκες και Επιστήμες Περιβάλλοντος)

Η παρουσία των γυναικών στην επιστήμη είναι αισθητή, ιδιαίτερα στις επιστήμες του περιβάλλοντος. Εδώ και αιώνες, οι γυναίκες συνεισφέρουν ιδιαίτερα στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε πεδία όπως η  βοτανική, η ζωολογία, η οικολογία κ.ά. Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν; Η Δρ Παρασκευή Μανωλάκη και η Δρ Έλλη Τζυρκαλλή, ερευνήτριες στο Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) θα μιλήσουν με θέμα: «Γυναίκες και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» σε δημόσια υβριδική διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στις 18:00.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον 5ο Κύκλο Σειράς Διαλέξεων με γενικό τίτλο «Γυναίκες και Επιστήμες Περιβάλλοντος» που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ.

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στη Λευκωσία (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά), ενώ θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο https://bit.ly/3fJUO3K. Τον 5ο Κύκλο της Σειράς Διαλέξεων στηρίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συνεισφορά των γυναικών επιστημόνων σε διάφορα πεδία του τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας είναι αξιοσημείωτη. Με πάθος και ενθουσιασμό για το φυσικό περιβάλλον, οι γυναίκες έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και ενίσχυση της γνώσης για μεμονωμένους οργανισμούς και στην κατανόηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων με σημαντικά επιτεύγματα στο ενεργητικό τους. Παρόλη τη δυναμική και συνεχή παρουσία τους στο τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας συνεχίζουν όμως να είναι η μειονότητα, καθώς αντιμετωπίζουν πολύπλευρες δυσκολίες. Η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η ανάδειξη γυναικείων προτύπων θα συμβάλει στη μείωση της ανισότητας που υπάρχει σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Στην υβριδική διάλεξη οι Δρς Μανωλάκη και Τζυρκαλλή θα επικεντρωθούν στην ερευνητική εργασία τους, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην ερευνητική τους πορεία και στο πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτές, με στόχο να εμπνεύσουν νεαρές γυναίκες να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα αυτό.


Εγγραφή για πιστοποιητικό παρακολούθησης: https://forms.office.com/r/hbPwKpsGsK


Καταχωρήστε την εκδήλωση στο ημερολόγιό σας

 

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo


Η Δρ. Έλλη Τζυρκαλλή είναι Ερευνητική Συνεργάτης στο Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η έρευνά της επικεντρώνεται στη διερεύνηση των προτύπων της βιοποικιλότητας, στην επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην κατανομή των ειδών και στην οικολογία των πεταλούδων. Tο 2012 συμμετείχε στην ίδρυση της Κυπριακής Ομάδας Μελέτης Πεταλούδων της Κύπρου (Cyprus Butterfly Study Group), στην οποία είναι συν-πρόεδρος και εκπροσωπεί την Κύπρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι συντονίστρια του προγράμματος παρακολούθησης των πεταλούδων της Κύπρου από το 2019. Έχει παρουσιάσει ερευνητικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και την οικολογία. Πρόσφατα έχει λάβει υποτροφία από το Darwin Fund του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενίσχυση της γνώσης των επικονιαστών (πεταλούδων και νυχτοπεταλούδων) μέσω της επιστήμης των πολιτών στην Χερσόνησο Ακρωτηρίου.

Η Δρ Παρασκευή Μανωλάκη είναι βιολόγος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στον τομέα της υδατικής οικολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα και την αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών με τη χρήση υδρόβιων μακροφύτων ως βιολογικών δεικτών. Το διάστημα 2014-2016 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα ερευνητικά έργα LIFE+RIZOELIA και MedScapes. Τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα αφορούσαν στην οικολογία τοπίου, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της δομής του τοπίου και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων στη βιοποικιλότητα, την ποσοτικοποίηση και τη χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και την αξιολόγηση της οικολογική ακεραιότητας σε επίπεδο τοπίου. Παράλληλα εργάστηκε ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο μεταπτυχιακό προόγραμμα «Διαχείριση και Προστασίας Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ, πριν φύγει ξανά στο εξωτερικό με ερευνητική υποτροφία Marie Skłodowska Curie στο Πανεπιστήμιο του Ώρχους στη Δανία για 3 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Δανία εργάστηκε στο ερευνητικό έργο «Επιδράσεις των παγκόσμιων αλλαγών στη λειτουργία των ποτάμιων οικοσυστημάτων: Κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών αντίδρασης των υδρόβιων φυτών σε πολλαπλούς παράγοντες πίεσης διερευνώντας τα ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών (functional traits). Από το Δεκέμβριο του 2020 επέστρεψε στο ΑΠΚΥ ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων και διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οικολογία και την οικοφυσιολογία των υδρόβιων φυτών και το ρόλο τους στη διατήρηση και διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα κύρια τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: α) Επιδράσεις των παγκόσμιων αλλαγών στην υδρόβια βλάστηση και τη λειτουργία των ποτάμιων οικοσυστημάτων, β) Απόκριση ειδών σε κλιματικές αλλαγές, γ) Ο ρόλος των διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των φυτών στη διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας, δ) Σχέσεις μεταξύ λειτουργικών χαρακτηριστικών των φυτών και των ποτάμιων οικοσυστημάτων σε ποταμούς διαλείπουσας ροής της Μεσογείου, και ε) Οικοσυστημικές Υπηρεσίες με έμφαση στην παρόχθια βλάστηση.