Κρίνοντας τους Κρίνοντες: Λόγοι και αιτίες της άστοχης δικαστικής κρίσης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
01
Τετ, Φεβ

Κρίνοντας τους Κρίνοντες: Λόγοι και αιτίες της άστοχης δικαστικής κρίσης

Σε μια δημοκρατική πολιτεία, η ουσιαστική κριτική προς τους εκάστοτε κρίνοντες έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική διαδικασία. Πολυσχιδή σχετικά ζητήματα για τις ευνομούμενες πολιτείες πραγματεύεται η Δημόσια Τηλεδιάλεξη με θέμα «Κρίνοντας τους Κρίνοντες: Λόγοι και αιτίες της άστοχης δικαστικής κρίσης» και ομιλητή τον Δρα Κωνσταντίνο Τσίνα, Λέκτορα στο Τμήμα Νομι­κής του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Η τηλεδιάλεξη θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3yAfFNv

Στο σύγχρονο Κράτος Δικαίου, «κρίνοντες» είναι –κατά βάση– οι εκπρόσωποι της δικαστικής εξου­σίας, αλλά και εκείνοι που αποφασίζουν για την επιβολή δικονομικών μέτρων στον πολίτη, σε συ­νεργασία με τη δικαστική εξουσία, και στο πλαίσιο των εξουσιών που τους παρέχει ο νόμος. Πώς αιτιολογούν, αλλά και πώς πρέπει να αιτιολογούν τις κρίσεις τους τα παραπάνω πρόσωπα; Είναι πάντοτε εύστοχες οι κρίσεις τους αυτές; Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές των σφαλμάτων που, με­ρικές φορές, τις πλήττουν και ποιοι οι λόγοι που εξηγούν τα τελευταία; Ο εισηγητής θα ασχοληθεί με βασικούς τύπους και αιτίες της άστοχης δικανικής κρίσης, με αναφορά στα πορίσματα της σύγ­χρονης ψυχολογικής έρευνας. Παράλληλα θα επισημανθούν βασικές προϋποθέσεις για την εξα­σφάλιση ενός, κατά το δυνατόν, ορθολογικού χαρακτήρα της δικανικής απόφασης (νομική αιτιο­λόγηση).

Ο Κωσταντίνος Π. Τσίνας είναι Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπού­δασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπου­δές στο ποινικό δίκαιο, την ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι­στήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2010 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του «Δίκαιο & Λογική: Το παράδειγμα της Ποινικής Δογματικής». Διδάσκει ποινική δικονομία, απόδειξη, εισαγωγή στη νομική επιστήμη, νομική λογική και διεθνές ποινικό δί­καιο.

 

Καταχωρήστε την εκδήλωση στο ημερολόγιό σας

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo