25
Τρι, Ιουν

Τηλεδιάλεξη: «Μορφές εγκλήματος κατά της Άγριας Ζωής» (4ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικής Μηχανικής)

 Με φιλοξενούμενο ομιλητή τον Νίκο Κασίνη, Ανώτερο Λειτουργό στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, και με θέμα τις «Μορφές εγκλήματος κατά της Άγριας Ζωής», συνεχίζεται, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, ο 4ος Κύκλος της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Οι τηλεδιαλέξεις είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό και μεταδίδονται διαδικτυακά (ώρα έναρξης 18:00) μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/y3t8h2cy.

Στη 2η τηλεδιάλεξη του Κύκλου, ο Νίκος Κασίνης θα αναφερθεί στην υφιστάμενη κατάσταση και τον βαθμό στον οποίο εντοπίζεται το περιβαλλοντικό έγκλημα κατά της άγριας ζωής («wildlife crime») στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί α) στη μεγάλης κλίμακας, μη επιλεκτική παγίδευση μεταναστευτικών πτηνών, β) στη δηλητηρίαση της άγριας ζωής από επιτήδειους που στοχεύουν αλεπούδες και αδέσποτα σκυλιά, αν και γύπες και άλλα αρπακτικά πληρώνουν εν τέλει το τίμημα, και γ) στη λαθροθηρία θηραμάτων και τη θανάτωση προστατευόμενων ειδών, όπως είναι το ενδημικό αγρινό. Στο πλαίσιο της διάλεξής του, ο ομιλητής θα αναφερθεί και στα μέτρα της Πολιτείας και των αρμοδίων Φορέων με στόχο την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων άγριας ζωής και τον μετριασμό της μορφής αυτής του περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως είναι, για παράδειγμα, οι δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης της λαθροθηρίας και του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών, οι οργανωμένες εκστρατείες κατά της παράνομης παγίδευσης αποδημητικών πτηνών, η εκπαίδευση των κυνηγών και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα όπως η βιοποικιλότητα, και η διατήρηση, ο σεβασμός και η προώθηση της αξίας της άγριας ζωής για τον άνθρωπο και τη φύση.

Ο Νίκος Κασίνης εργάζεται στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας από το 1994. Σπούδασε Βιοχημεία και Βιολογία και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση Άγριας Ζωής. Ασχολείται με θέματα προστασίας και διαχείρισης της άγριας ζωής και με έρευνες παρακολούθησης των πληθυσμών και πτυχών της οικολογίας της Κυπριακής πανίδας και της διαχείρισης περιοχών του Δικτύου Natura 2000.


Την ευθύνη του 4ου Κύκλου της Σειράς των εξειδικευμένων διαλέξεων, που αφορά την περίοδο Νοέμβριος 2020-Μάιος 2021, έχουν τα δύο ερευνητικά εργαστήρια του Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ, α) το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με διευθυντή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη και β) το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας με διευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Ζορπά. Τη Σειρά υποστηρίζουν το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο  Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Cyta.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


Περίληψη εισήγησης:

Η διάλεξη παρουσιάζει μία ανασκόπηση της κατάστασης και της κλίμακας του περιβαλλοντικού εγκλήματος με έμφαση στην άγρια ζωή στην Κύπρο και συνακόλουθα τις  πτυχές και τις προσπάθειες για τον μετριασμό και τον έλεγχό του.

Τo έγκλημα κατά άγριας ζωής («wildlife crime») στην Κύπρο μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:

1. Στη μεγάλης κλίμακας, μη επιλεκτική παγίδευση μεταναστευτικών πτηνών

2. Στη δηλητηρίαση της άγριας ζωής με στόχο αλεπούδες και αδέσποτα σκυλιά, με τα μη στοχευόμενα είδη, όπως οι γύπες και άλλα αρπακτικά, να πληρώνουν τελικά το τίμημα.

3. Στη λαθροθηρία θηραμάτων και τη θανάτωση προστατευόμενων ειδών, περιλαμβανομένου και του ενδημικού αγρινού, θέματα πολυδιάστατα, που επηρεάζονται από κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Οι προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Συνεχής πρόληψη και έλεγχος της λαθροθηρίας (24/7) μέσω περιπολιών μελών της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.
  • Οργανωμένες εκστρατείες κατά της παράνομης παγίδευσης αποδημητικών πτηνών μέσω στοχευμένων περιπολιών. Η νομοθεσία για τη διατήρηση των θηραμάτων και των άγριων πτηνών (Νόμος 152.(Ι)του 2003) (υιοθέτηση και μεταφορά της Οδηγίας της ΕΕ για τα άγρια πτηνά) τροποποιήθηκε περαιτέρω το 2017 με την επιβολή αυστηρών εξώδικων προστίμων για κάθε παραβίασή της. Από την εφαρμογή της νομοθετικής αυτής αλλαγής το καλοκαίρι του 2017, επήλθε σημαντική μείωση της παγίδευσης.
  • Εκπαίδευση κυνηγών (υποχρεωτική για τους νέους κυνηγούς και για τους παραβάτες του νόμου περί άγριας ζωής).
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα όπως η δηλητηρίαση, η βιοποικιλότητα και η διατήρηση της άγριας ζωής και η ανάδειξη του σεβασμού και της αξίας της για τον άνθρωπο και τη φύση.

Στόχος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας παραμένει η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για τη συνεχή προστασία της άγριας ζωής, ώστε οι τοπικές κοινότητες, σε περιοχές υψηλής έντασης λαθροθηρίας, να συμμετέχουν στην προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων άγριας ζωής.  

Σημειώνεται ότι η διάλεξη δεν καλύπτει πτυχές περιβαλλοντικού εγκλήματος που αφορούν στην καταστροφή, υποβάθμιση, ρύπανση και φθορά των οικοτόπων, οι οποίες είναι εξίσου σοβαρές και συνήθως μη αναστρέψιμες.