25
Τρι, Ιουν

Κανονισμοί

Publication Plan
 22-12-2020
Προβολή   Download ( pdf )
Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2019
 15-11-2019
Προβολή   Download ( pdf )
Διοικητικό Προσωπικό (Κανονισμοί 1990 έως 2017)
 12-05-2017
Προβολή   Download ( pdf )
Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2010
 10-07-2010
Προβολή   Download ( pdf )
Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010
 02-07-2010
Προβολή   Download ( pdf )
Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010
 02-07-2010
Προβολή   Download ( pdf )