28
Τετ, Φεβ

Νομοθεσία

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2023
 08-12-2023
Προβολή  
Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2023
 27-03-2023
Προβολή  
Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022
 03-03-2022
Προβολή  
Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021
 20-02-2021
Προβολή  
Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2020
 18-12-2019
Προβολή  
Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν144 I 2019
 15-11-2019
Προβολή  
Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν85 Ι 2016)
 25-07-2016
Προβολή  
Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν35 Ι 2010)
 31-03-2010
Προβολή  
Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν35 Ι 2010)
 31-03-2010
Προβολή  
Νόμος που προνοεί για την Ίδρυση και Λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Νόμος υπ' αρ. Ν234 Ι 2002)
 31-12-2002
Προβολή