29
Τετ, Σεπ

 

Όραμα της Μονάδας είναι να προσφέρουμε διαρκώς άριστες υπηρεσίες στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσα από συλλογική εργασία υψηλής ποιότητας. Στο όραμά μας περιλαμβάνεται η προαγωγή της διά βίου μάθησης μέσα στη φοιτητική κοινότητα.

Σκοπός της Μονάδας είναι η σωστή ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών, φοιτητών και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα που άπτονται των σπουδών και εν γένει του ακαδημαϊκού έργου, καθώς και της σταδιοδρομίας των φοιτητών.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών είναι οι ακόλουθες:

 

Στη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών υπάγονται τα παρακάτω Γραφεία : 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υφιστάμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ως ακολούθως:

  • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): records@ouc.ac.cyΤηλ.: +35722411711
  • Εξυπηρέτηση υποψήφιων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): admissions@ouc.ac.cy, Τηλ.: +35722411600

Τηλεομοιότυπο (φαξ): +35722411741