22
Πεμ, Φεβ

Γνωρίστε την Ομάδα μας!          Meet our Team!

 web-link-gr.jpgweb link enΌραμα της Υπηρεσίας είναι να προσφέρουμε διαρκώς άριστες υπηρεσίες στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσα από συλλογική εργασία υψηλής ποιότητας. Στο όραμά μας περιλαμβάνεται η προαγωγή της διά βίου μάθησης μέσα στη φοιτητική κοινότητα.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η σωστή ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών, φοιτητών και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα που άπτονται των σπουδών και εν γένει του ακαδημαϊκού έργου, καθώς και της σταδιοδρομίας των φοιτητών.  

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι οι ακόλουθες:

 

Στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας υπάγονται τα παρακάτω Γραφεία : 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υφιστάμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ως ακολούθως:

  • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): records@ouc.ac.cy, Τηλ.: +35722411711
  • Εξυπηρέτηση υποψήφιων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): admissions@ouc.ac.cy, Τηλ.: +35722411600

Τηλεομοιότυπο (φαξ): +35722411741