22
Πεμ, Φεβ

H Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικής υπάγεται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών και έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη διεξαγωγή μελετών, την ετοιμασία εκθέσεων, τον συντονισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, σύμφωνα με τις στρατηγικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, τη διαχείριση νομικών θεμάτων και θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη διοργάνωση των κεντρικών εκδηλώσεων.

Επικοινωνία:

  • θέματα διοργάνωσης εκδηλώσεων : events@ouc.ac.cy0035722411733
  • θέματα νομικής φύσεως, θέματα που άπτονται Κανονισμών και της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου, θέματα εφαρμογής του νόμου για το Σχέδιο Δημοσίευσης : law@ouc.ac.cy
  • θέματα εφαρμογής του ΓΚΠΔ (GDPR) : dpo@ouc.ac.cy

Υπεύθυνος Λειτουργός Α': Νέαρχος Νεάρχου, nearchou@ouc.ac.cy

 

Λειτουργός: Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου, andri.hadjigeorgiou@ouc.ac.cy 

Λειτουργός: Στυλιανή Χάσικου Παττίχη, styliani.hasikou@ouc.ac.cy

 

Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός: Κωνσταντίνα Σαββίδου, constantina.savvidou@ouc.ac.cy, 0035722411732