28
Τετ, Φεβ

 

Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα/τομείς:

Τμήμα Λογιστηρίου


Το Τμήμα Λογιστηρίου έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο των πόρων του Πανεπιστημίου, την ετοιμασία αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, την οικονομική διαχείριση των φοιτητών, την αποπληρωμή των απολαβών του Προσωπικού, τη διεκπεραίωση των δαπανών και των εισπράξεων και τη λογιστική διαχείριση των αυτοχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο παρόν στάδιο το τμήμα Λογιστηρίου αποτελείται από πέντε γραφεία.

Τμήμα Λογιστηρίου
 

Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης

 

To Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης αναλαμβάνει μελέτες, για προβλέψεις λειτουργικών όγκων, ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λήψη αποφάσεων και άλλες μελέτες, όπως επίσης και άλλα ειδικά έργα και αναλύσεις.

Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης

 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Τμήμα Λογιστηρίου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: accounting@ouc.ac.cy
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411679
 
Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης 
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411679