22
Πεμ, Φεβ

 

Κεντρική Γραμματεία:

Η Κεντρική Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη:

  • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σωμάτων διοίκησης του Πανεπιστημίου:
    • Σύγκλητος
    • Συμβούλιο
    • Πρυτανικό Συμβούλιο

και Επιτροπών του Συμβουλίου.

  • διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών που απαιτούνται από τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους
  • δημιουργία και τήρηση διοικητικών φακέλων για σειρά θεμάτων του Πανεπιστημίου.

Κεντρικό Αρχείο

Το Κεντρικό αρχείο είναι υπεύθυνο για το χαρτώο και ηλεκτρονικό αρχείο του Πανεπιστημίου.