23
Σαβ, Σεπ

Κοσμήτορας: Ζεμπύλας Μιχαλίνος

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Τσαδήρας Αλέξανδρος

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 11 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Μιχαλίνος Ζεμπύλας (Michalinos Zembylas)
Καθηγητής

m.zembylas@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 16:00-19:00 &
Πέμπτη/Thursday, 17:00-19:00
Πέτρος Πασιαρδής (Petros Pashiardis)
Καθηγητής

p.pashiardis@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00
Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)
Καθηγητής

C.Leonidou@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 13:00-18:00
Μιχάλης Τάλιας (Michael Talias)
Αναπληρωτής Καθηγητής

michael.talias@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday 11:00-14:00 &
Πέμπτη/Thursday, 11:00-13:00
Αλέξανδρος Τσαδήρας (Alexandros Tsadiras)
Αναπληρωτής Καθηγητής

alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 09:30-14:30
Χριστίνα Χρίστου (Christina Christou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

christina.christou@ouc.ac.cy

Πέμπτη/Thursday, 09:00-14:00
Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης (Elpidoforos Soteriades)
Αναπληρωτής Καθηγητής

elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday,
08:00-13:00
Χρύσθια Παπακλεοβούλου (Chrysthia Papacleovoulou)
Επίκουρη Καθηγήτρια

chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 08:00-13:00
Robert Duval Hernandez
Επίκουρος Καθηγητής

robert.duval@ouc.ac.cy

Τρίτη/Thursday, 10:30-13:00 Tετάρτη/Wednesday, 10:30-13:00
Αντώνιος Καφά (Antonios Kafa)
Επίκουρος Καθηγητής

antonios.kafa@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday
09:00-14:00
Ανδρέας Προκοπίου (Andreas Procopiou)
Επίκουρος Καθηγητής

andreas.procopiou@ouc.ac.cy

-
 

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σχολής ΣΟΕΔ:

 

 Άγγελος Κωνσταντίνου

(Angelos Constantinou)

  angelos.constantinou@ouc.ac.cy  +357 22411975   

  Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

  Τρίτη/Tuesday – Παρασκευή/Friday: 11:30 - 14:45

Βιογραφικό 

 

 

 

Υπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

 

Βασική αποστολή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) είναι η προσφορά σύγχρονων και καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας μέσω της παραγωγής νέας, πρωτοποριακής γνώσης σε θέματα οικονομικών και διοίκησης. Τα Προγράμματα Σπουδών παρέχουν στους φοιτητές μας πλήρες ακαδημαϊκά εφόδια, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες κριτικής ανάλυσης, προκειμένου να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η Σχολή έχει να επιδείξει ήδη σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας καλλιεργήσει συστηματικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις επιστήμες της διοίκησης και της οικονομίας. Ο συνδυασμός της θεωρίας της επιστήμης με την επαγγελματική πρακτική, οδηγεί σε υψηλού επιπέδου  αποτελέσματα, τα οποία πέρα από την ακαδημαϊκή αναγνώριση, καταξιώνουν τα εν λόγω επιστημονικά πεδία στην κοινωνία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών και παραγωγικών εξελίξεων, κάτι που αντανακλάται στο περιεχόμενο σπουδών σε όλα τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συνεργαζόμενοι φορείς για τοποθέτηση φοιτητών

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της δωρεάν και προαιρετικής εγγραφής στη Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», οι φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών, όλων των επιπέδων, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας».

Ευχαριστούμε θερμά τους Εργασιακούς Καθοδηγητές από τους πιο κάτω φορείς, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές/τριες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

 

Τα προσφερόμενα Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) είναι τα ακόλουθα:

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διδακτορικών Προγραμμάτων ΣΟΕΔΖεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής, m.zembylas@ouc.ac.cy0035722411973

 

 DK.esot.anath.kanonismoi dk spoudon  DK.prosfates didakt diatrives apky

                  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΟΕΔ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΟΕΔ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.