03
Κυρ, Μαρ

ERM601: Crisis Management and Business Continuity Planning

  • Κωδικός / Course Code: ERM601
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    4 written assignments (7.5% each) and final examination (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1000 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: StudySchedule_Module_Layout_ERM601_final.pdf

The objective of this module is to provide the general framework of Crisis Management and Business Continuity Planning   
 
Learning Outcomes: On successful completion of this module, students will be able to understand the main issues concerning Organizational  Analysis, Crisis Protocols and Procedures, Continuity Planning and Preparedness Training