22
Σαβ, Ιουν

ERM503: Risk Management and Risk Management Standards

  • Κωδικός / Course Code: ERM503
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    4 written assignments (7.5% each) and final examination (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1000 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: StudySchedule_ModuleLayout_ECTS_ERM503_final.pdf

This module presents important issues related to Risk Management Standards and Risk Management Information Systems and Technologies.
 
Learning Outcomes: On successful completion of this module, students will be able to understand the main issues concerning Risk Standards Evolution, Integrating risk management in organizational functions as well as Decision Support and Executive Information Systems.