25
Τρι, Ιουν

ΜΔΕ60: Ηγεσία και λήψη αποφάσεων

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ60
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  4 γραπτές εργασίες (30%) και Τελική Εξέταση (70%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η επαφή, η γνώση αλλά και η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και την εφαρμογή των στατιστικών και των οικονομετρικών μεθόδων σε προβλήματα της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τις μεθόδους/τεχνικές που εφαρμόζονται με τη χρήση Η/Υ ώστε να λύσουν, να μελετήσουν, αλλά και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Πέρα από τα απαραίτητα χρήσιμα στατιστικά εργαλεία που θα δοθούν στο πρώτο μέρος στη συνέχεια η οικονομετρία θα συνδιαστεί με την οικονομική θεωρία για την εκτίμηση εξισώσεων που θα επαληθεύσουν ή όχι τις θεωρητικές προβλέψεις. Θα δούμε ακόμη πως μπορούμε να μεταβάλουμε τις οικονομικές θεωρίες σε μαθηματικά υποδείγματα έτοιμα για εκτίμηση με αληθινά δεδομένα. Η χρήση του υπολογιστικού προγράμματος Eviews προσδίδει μεγαλύτερο βάρος στην χρησιμότητα του μαθήματος αφού οι φοιτητές καλούνται να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις με αληθινά οικονομικά δεδομένα και στην συνέχεια να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα τους.
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Θεματική Ενότητα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος τεχνικών σχετικά με την παρουσίαση, στατιστική χρήση και ερμηνεία δεδομένων. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 • Εξετάζουν, αναλύουν και ερμηνεύουν προβλήματα με ποσοτικά δεδομένα.
 • Κατανοήσουν τις έννοιες γύρω από την στατιστική επιστήμη και την εφαρμοσμένη οικονομετρία.
 • Να χρησιμοποιούν υπολογιστικά πακέτα (κυρίως Excel και EViews) για ανάλυση και επεξεργασία στατστικών και οικονομετρικών δεδομένων.
 • Να μπορούν να λύνουν ποσοτικά προβλήματα που άπτονται του τομέα της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχηρήσεων