25
Τρι, Ιουν

ΜΔΕ50: Οργάνωση και Διοίκηση

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ50
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  4 γραπτές εργασίες (30%) και Τελική Εξέταση (70%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει το θεωρητικό, εννοιολογικό και θεματικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για να κατανοήσει ο σπουδαστής το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης, την εθνική και διεθνή αγορά, την εκάστοτε οικονομική πολιτική, κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση  των επιχειρήσεων και οργανισμών, την οργανωσιακή συμπεριφορά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Διοικητική Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων