03
Κυρ, Μαρ

ERM696: Industry Placement (2nd)

 • Κωδικός / Course Code: ERM696
 • ECTS: 5
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ERM696_Enterprise_Risk_Managment.pdf

With the successful completion of this module, the students should be able to:

 • Co-operate effectively with their co-workers.
 • Solve any problems presented/assigned to them, successfully.
 • Communicate their ideas, problems and issues related to their work to their co-workers and managers.
 • Take initiatives and make suggestions on work-related topics.
 • Perform their duties with responsibility and diligence.
 • Demonstrate a professional profile at work.
 • Associate their academic knowledge with their work area.