25
Σαβ, Μάι

COS701B: Master Thesis II

  • Κωδικός / Course Code: COS701B
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: The student receives a grade on the scale 0-10, with half point increments, following a thesis defense.
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Co-requisite Modules: 701A
  • Αναλυτική πληροφόρηση: COS701B_11.2023.pdf

The Master Thesis reflects autonomous study on behalf of the student, and deals with a scientific topic of research interest in the area of cognitive systems. Emphasis can be on the psychological or computational side of things. Key elements are the innovation and scientific quality of the resulting research, contributing new knowledge to the scientific community.