25
Σαβ, Μάι

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποσκοπεί στην προώθηση της πρωτότυπης έρευνας στις περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

Οι προσφερόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο) είναι οι ακόλουθες:                 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Phd 

 

Τρέχουσες Διδακτορικές Διατριβές

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τρία (3) χρόνια, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι οκτώ (8) χρόνια. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για την εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών απαιτείται η κατοχή αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου σε επιστημονική περιοχή συναφή με εκείνη μίας τουλάχιστον από τις κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ               

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Βάιος Λιαπής

 

 • Αρχαία Ελληνική Τραγωδία της κλασικής και μετακλασικής περιόδου
 • Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
 • Λυρική Ποίηση της Αρχαϊκής Περιόδου
 • Γνωμολογική Γραμματεία
 • Ελληνιστική Ποίηση
 • Κριτική του κειμένου
 • Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

Στέφανος Ευθυμιάδης

 

 • Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Βυζαντινή Προσωπογραφία
 • Βυζαντινή Κοινωνική Ιστορία
 • Ιστορική Γεωγραφία

Αντώνης Πετρίδης

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαίο δράμα
 • Σύγχρονη πρόσληψη του αρχαίου κόσμου
 • Διδακτική της λογοτεχνίας
 • Κυπριακή λογοτεχνία

Αύρα Σιδηροπούλου

 

 • Σύγχρονη Παράσταση
 • Θεωρία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής
 • Σύγχρονα Σκηνικά Ρεύματα
 • Σύγχρονη Δραματουργία

Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου

 • Οπτικότητα
 • Τέχνη και Κοινωνία
 • Πολιτισμικές ταυτότητες
 • Εθνικές ταυτότητες
 • Τέχνη και Εξουσία
 • Συλλογική/πολιτισμική μνήμη
 • Εκδηλώσεις μνήμης

Γεώργιος Δεληγιαννάκης

 

 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ιστορία
 • Μελέτη της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στους Ρωμαϊκούς και Υστερορωμαϊκούς Χρόνους

Μαρία Γραβάνη

 

 • Μάθηση και Διδασκαλία Ενηλίκων
 • Οργάνωση Προγραμμάτων για Ενήλικες
 • Διδασκαλία και Μάθηση Ενηλίκων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων για Κοινωνική Αλλαγή
 • Επαγγελματοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Σταυρούλα Τσιπλάκου

 

 • Πραγματολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Κοινωνιογλωσσολογία, διαλεκτολογία, γλωσσική επαφή και αλλαγή
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

Θεόδωρος Γιαννόπουλος

 • Πολιτική ιστορία και θεωρία
 • Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και η πρόσληψη του παρελθόντος στην νεώτερη Ελλάδα
 • Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
 • Ζητήματα επιστημολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας και πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνιών του παρελθόντος και του παρόντος

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Μαΐου 2024.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ “ΚΥΨΕΛΗ” | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και να φιλοξενεί ψηφιακές συλλογές. Μπορείτε να βρείτε τις εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές εδώ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΑΚΕ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΑΚΕ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΣΑΚΕ: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου), Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ. 00357-22411743