25
Σαβ, Μάι

Κανόνες Φοίτησης

Εσωτερικοί Κανoνισμοί Εξετάσεων
 20-05-2020
Προβολή   Download ( pdf )
Internal Regulations Governing The Conduct Of Examinations_EN
 20-05-2020
Προβολή   Download ( pdf )
Student Disciplinary Internal Regulations_EN
 13-05-2020
Προβολή   Download ( pdf )
Εσωτερικοί Πειθαρχικοί Κανονισμοί Φοιτητών
 04-05-2020
Προβολή   Download ( pdf )
Εσωτερικοί Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) xi.2018
 09-11-2018
Προβολή   Download ( pdf )
Εσωτερικοί Κανoνισμοί ΑμεΑ (Παράρτημα Ι - Έντυπο Πιστοποίησης Αναπηρίας xi.2018)
 09-11-2018
Προβολή   Download ( pdf )