02
Σαβ, Μαρ
Θεόδωρος Γραμματάς (Theodoros Grammatas)
Θεόδωρος Γραμματάς (Theodoros Grammatas)
Θεατρικές Σπουδές
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

theodoros.grammatas@ouc.ac.cy

ΘΕΣΠ622: Θεατρική Αγωγή ΙΙ: Έρευνα και πράξη
Συντονιστής Θ.Ε.