19
Κυρ, Μάι

Καλές πρακτικές για ασφαλή χρήση δικτυακών υπηρεσιών

Καλές πρακτικές για ασφαλή χρήση δικτυακών υπηρεσιών

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ωστόσο, η ασφάλεια δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα και γι’ αυτό τον λόγο εφιστούμε την προσοχή σας στα πιο κάτω.

Προστατεύστε τον υπολογιστή σας

 • Διατηρείστε ενημερωμένο το Λειτουργικό Σύστημα και κεντρικές εφαρμογές.
 • Διατηρείστε ενημερωμένα τα προγράμματα προστασίας από ιούς (Antivirus).
 • Λαμβάνετε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων σας σε εξωτερικά μέσα, τα οποία στη συνέχεια να αποσυνδέονται από τον υπολογιστή.
 • Χρησιμοποιείστε κωδικούς πρόσβασης (passwords) στο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows) με αυξημένη πολυπλοκότητα (τουλάχιστον 10 χαρακτήρες, γράμματα, αριθμοί, σύμβολα).
 • Απενεργοποιήστε υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούνται (π.χ. File Sharing).
 • Κλείνετε τον υπολογιστή σας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Προσέχετε πάντα όταν εισάγετε τον κωδικό σας

 • Μην εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Πανεπιστημιακού σας λογαριασμού παρά μόνο σε δικτυακούς τόπους που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο.
 • Ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και να έχει εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς (Antivirus). Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος κακόβουλο λογισμικό να υποκλέψει τον κωδικό σας και να προκαλέσει διάφορες ενέργειες εν αγνοία σας.

Μην ακολουθείτε τυφλά υπερσυνδέσμους (hyperlinks) από e-mail ή ιστοσελίδες

 • Προσέξτε αν ο υπερσύνδεσμος σας μεταφέρει στην πραγματική σελίδα που αναγράφεται. Προτιμήστε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση του ιστοχώρου που θέλετε να επισκεφθείτε για να δώσετε τα στοιχεία σας. Προσθέστε τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε συχνά στα Bookmarks / Favorites του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.
 • Η γραμμή διεύθυνσης θα πρέπει να ξεκινά με τα γράμματα "https://" και όχι "http://".
 • Στην γραμμή διεύθυνσης, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη ασφάλειας στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε (εμφάνιση κλειδαριάς στη διεύθυνση ή άλλη ειδική εικόνα).

Πως να διασφαλίσετε τον μυστικό κωδικό σας (Passwords)

 • Μην αποκαλύπτετε ποτέ τον μυστικό κωδικό (password) του λογαριασμού σας σε τρίτους.
 • Μην αναγράφετε ποτέ τον μυστικό κωδικό σας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μην τον αναφέρετε σε οποιαδήποτε τηλεφωνική σας επικοινωνία.
 • Μην επαναχρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό για άλλες ιστοσελίδες.
 • Ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός και η χρήση του από τρίτους εγκυμονεί κινδύνους, καθώς οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες του λογαριασμού σας συνδέονται πάντα με εσάς, τον επίσημο κάτοχο, ως φυσικό πρόσωπο.
 • Αλλάζετε περιοδικά τον μυστικό κωδικό (password) του λογαριασμού σας.
 • Μην χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία ή ιστοσελίδα, αν έχετε αμφιβολία για το αν νομιμοποιείται να ζητά τον μυστικό κωδικό του λογαριασμού σας.
 • Αν υποψιάζεστε ότι ο κωδικός του Πανεπιστημιακού σας λογαριασμού έχει διαρρεύσει, επισκεφθείτε αμέσως τη διεύθυνση https://myaccount.microsoft.com/ και αλλάξτε τον κωδικό σας ή επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
 • Χρησιμοποιείτε πάντοτε εναλλακτική μέθοδο ταυτοποίησης ενεργοποιώντας στο λογαριασμό σας το MFA (Multifactor Authentication).

Προστατευθείτε από παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Phishing emails)

 • Πάντα να εξετάζετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με δυσπιστία, καθώς ο αποστολέας είναι εύκολα παραποιήσιμος, ακριβώς όπως ισχύει στο απλό ταχυδρομείο.
 • Μην απαντάτε σε e-mails και μην επισκέπτεστε ύποπτους δικτυακούς τόπους που σας ζητούν τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Οι "απατεώνες" χρησιμοποιούν συνήθως αντίγραφα επίσημων ιστοσελίδων και ζητούν οι χρήστες να δώσουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους. Συνήθως, η προσπάθεια εξαπάτησης γίνεται μέσω email, τα μηνύματα έχουν τις περισσότερες φορές πολλά ορθογραφικά λάθη και είναι γραμμένα στα Αγγλικά ή αν είναι στα Ελληνικά, παρουσιάζουν συντακτικά λάθη.
 • Κανένας οργανισμός δεν θα στείλει μήνυμα αλληλογραφίας με το οποίο θα ζητά από τους χρήστες του να απαντήσουν σε μήνυμα κοινοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής τους.
 • Ελέγχετε αν στο κείμενο υπάρχουν ορθογραφικά ή συντακτικά σφάλματα. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να σας βάζει σε υποψίες για την εγκυρότητα του μηνύματος.
 • Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο SLAM για να εντοπίσετε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

o   Sender: Ελέγξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του αποστολέα.

o   Links: Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού και ελέγξτε τυχόν συνδέσμους πριν κάνετε κάποιο κλικ.

o   Attachment: Μην ανοίγετε συνημμένα από κάποιον που δεν γνωρίζετε ή συνημμένα που δεν περιμένατε.

o   Message: Ελέγξτε το περιεχόμενο του μηνύματος και προσέξτε για κακή γραμματική ή ορθογραφικά λάθη.

No questions yet.