13
Πεμ, Ιουν

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες της 9ης Διεθνούς Εβδομάδας Επιμόρφωσης Erasmus+ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Είκοσι τέσσερα (24) μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού από δεκαεννέα (19) Πανεπιστήμια σε δεκαέξι (16) χώρες φιλοξένησε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) στην Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+, την οποία διοργάνωσε το Γραφείο Κινητικότητας στις 27-31 Μαΐου 2024. Μεταξύ άλλων, οι κύριοι στόχοι της Εβδομάδας Εργασίας ήταν η εδραίωση νέων ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών, η προώθηση της διεθνοποίησης και η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ συμβατικών και εξ αποστάσεως Πανεπιστημίων. Η φετινή διοργάνωσε προσέλκυσε το ενδιαφέρον ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτων χωρών και συγκεκριμένα Πανεπιστημίων με έδρα στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στο Ισραήλ και στην Κίνα.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις που ανέδειξαν τις σημαντικές προοπτικές και τα οφέλη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το ΑΠΚΥ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις για την ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη της φοιτητικής κοινότητας, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και θέματα διεθνοποίησης, μάρκετινγκ, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έρευνας, δικτύωσης και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας και ο Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΑΠΚΥ παρουσίασαν την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης που αξιοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων και παιδαγωγικών μεθόδων για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας. Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης και το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας του ΑΠΚΥ παρουσίασαν καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς της υπολογιστικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, τις προεκτάσεις τους στην εκπαίδευση (βλ. συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ADMIT), αλλά και στην καθημερινότητά μας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Cyprus ανέλυσε τη σημασία της εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ συμμετέχοντες/εκπρόσωποι πανεπιστημίων παρουσίασαν καλές πρακτικές ψηφιοποίησης των διαδικασιών του Προγράμματος Erasmus+ και δράσεων διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η 9η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+ περιλάμβανε επίσης πολιτιστικές δραστηριότητες, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. Αυτές οι δραστηριότητες ενίσχυσαν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της διοργάνωσης, αλλά και προώθησαν τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Η καθιέρωση των επιτυχημένων διεθνών εβδομάδων Erasmus+ στο ΑΠΚΥ συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, αλλά και διευρύνει τις προοπτικές συνεργασίας και επικοινωνίας με διεθνή πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου.

Φωτογραφικό άλμπουμ: https://www.flickr.com/photos/oucyprus/albums/72177720317650710

 

9th Erasmus OUC StaffWeek