14
Παρ, Ιουν

Εξετάσεις για κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (ημερ. προκήρυξης 29/03/2024)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι οι γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Προσωπικού που είχαν προκηρυχθεί στις 29/03/2024 (βλ. σχετική προκήρυξη, εδώ) θα διεξαχθούν στις 15 Ιουνίου 2024 στις ακόλουθες ώρες:

  • Λειτουργός Πανεπιστημίου (Έρευνας και Καινοτομίας)  | 15 Ιουνίου 2024 09:00-11:00
  • Λειτουργός Πανεπιστημίου (Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας)  | 15 Ιουνίου 2024 12:00-14:00

Οι υποψήφιοι που έχουν καταβάλει το εξεταστικό τέλος ως τις 24/04/2024 έχουν ενημερωθεί με γραπτή επιστολή.