02
Σαβ, Μαρ

Οι Πρυτάνεις 10 Πανεπιστημίων σε 9 χώρες επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία του The Open European University (OpenEU)

Η κοινοπραξία πανεπιστημίων OpenEU, την οποία συντονίζει το Universitat Oberta de Catalunya (UOC), φέρνει μαζί τα κορυφαία ανοικτά και εξ αποστάσεως Πανεπιστήμια της Ευρώπης, τα οποία ενώνουν δυνάμεις με συμβατικού τύπου πανεπιστήμια με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ανώτατης εκπαίδευσης.

 Η συμμαχία OpenEU στοχεύει στη δημιουργία τουThe Open European University, ένα πανεπιστήμιο φοιτητοκεντρικό, συμπεριληπτικό, ψηφιακό και πράσινο.

Οι Πρυτάνεις των 10 Πανεπιστημίων της συμμαχίας OpenEU συναντήθηκαν στη Βαρκελώνη, στο UOC, στις 25-26 Ιανουαρίου 2024, με στόχο την οριστικοποίηση της πρότασης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης Erasmus+ European Universities. Κατά τη συνάντηση, οι Πρυτάνεις υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση Αποστολής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των Πανεπιστημίων τους, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο στην κοινή αποστολή, το όραμα και τους στόχους της Συμμαχίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν και μέλη των Πανεπιστημίων που εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωση της πρότασης και το πρόγραμμα δράσεων που θα υποβληθεί.

Ο Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπογράφοντας την κοινή δήλωση αποστολής της συμμαχίας OpenEU, δήλωσε: «Το OpenEU στηρίζεται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Πανεπιστημίων-εταίρων, τα οποία συμπράττουν, ώστε με την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, συμμετοχικά να εδραιώσουν την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις συνειδήσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Το ΑΠΚΥ, δημόσιο πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι περήφανο που είναι μέλος της συμμαχίας OpenEU, η οποία φιλοδοξεί να εδραιώσει το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Edupreneurial University του μέλλοντος. Το ΑΠΚΥ θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του –ακαδημαϊκό, διοικητικό, ερευνητικό-, τα Ερευνητικά του Εργαστήρια, το Κέντρο Επαγγελματικής και Διά Βίου Μάθησης, τις πλατφόρμες και τα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και όλη την εμπειρία και τεχνογνωσία του, ώστε να υποστηρίξει ενεργά αυτήν την προσπάθεια προς όφελος της κοινωνίας».

Σύμφωνα με την Πρύτανη του UOC και Πρόεδρο της Συμμαχίας OpenEU, Àngels Fitó: «Η ώρα για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έφτασε. Η ψηφιακή ανώτατη εκπαίδευση προσαρμόζεται καλύτερα και γρηγορότερα στις συνεχείς αλλαγές στις κοινωνίες μας και στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Τώρα είναι η ώρα για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις.».


Ο βασικός πυρήνας της συμμαχίας OpenEU αποτελείται από τα εξής οκτώ κορυφαία ανοικτά και εξ αποστάσεως ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και δύο συμβατικού τύπου πανεπιστήμια: Bifröst University, Ισλανδία; Daugavpils University, Λετονία; FernUniversität in Hagen, Γερμανία; Hellenic Open University, Ελλάδα; Open Universiteit, Ολλανδία; Open University of Cyprus, Κύπρος; Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ισπανία; Universidade Aberta, Πορτογαλία; Universitat Oberta de Catalunya, Ισπανία, and St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo, Βουλγαρία. Η κοινοπραξία συμπράττει με άλλους 17 συνεργαζόμενους εταίρους, περιλαμβανομένων πανεπιστημίων, δικτύων πανεπιστημίων, επαγγελματικούς φορείς και επιμελητήρια, κ.λπ., ώστε η συμμαχία OpenEU να έχει ουσιώδη ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

OpenEU All

OpenEU OUCRector