02
Σαβ, Μαρ

Κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Πρώτου Διορισμού) [deadline 13.02.2024] - Παράταση έως 23/02 για θέσεις Εσωτερικού Ελεγκτή & Τεχνικού Μηχανικού

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις πιο κάτω μόνιμες κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Θέση Πρώτου Διορισμού):

 • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. => Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων ως τις 23/02/2024
 • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λογιστή είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.
 • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου για τα Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.
 • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου για τις Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεκπαίδευσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.
 • Προκήρυξη μίας (1) θέσης Τεχνικού Μηχανικού είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. => Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων ως τις 23/02/2024
 • Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

 

Αναθεώρηση 30/01/2024:

Το Πανεπιστήμιο αποφάσισε την απόσυρση των δύο προκηρύξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19 Ιανουαρίου 2024 στον αριθμό 75, λόγω του ότι στην παρούσα φάση βρίσκονται εν εξελίξει διαδικασίες πλήρωσης δύο αντίστοιχων θέσεων.

 • Μία (1) θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέση Πρώτου Διορισμού) στα θέματα: Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Α8, Α10 και  Α11) με ημερομηνία αποπαγοποίησης 27/06/2023
 • Μία (1) θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέση Πρώτου Διορισμού) στα θέματα: Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεκπαίδευσης (Α8, Α10 και Α11) με ημερομηνία αποπαγοποίησης 27/06/2023

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις θέσεις είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Οι οδηγίες καταβολής του εξεταστικού τέλους είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply
 • Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και έχει καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 στις 14.00 (ώρα Κύπρου).
 • Για τις θέσεις α) Εσωτερικού Ελεγκτή και β) Τεχνικού Μηχανικού έχει δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων και νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 στις 14.00 (ώρα Κύπρου).
 • Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες ως προς τα καθήκοντα που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση, εκεί όπου απαιτείται πείρα ως απαιτούμενο προσόν ή και ως πλεονέκτημα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 • Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Οι αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο +35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00 – 15:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy.


ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Ημερ. 19/01/2024