30
Πεμ, Νοε

Κενή θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης [extended deadline 09.05.2023] (2)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένεκα της κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε στα συστήματα πληροφορικής του στις 27 Μαρτίου 2023, αποφάσισε να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη, 9 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 για την προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση πριν την κυβερνοεπίθεση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.


Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στα ελληνικά πατήστε ΕΔΩ και για την αγγλική έκδοσή της ΕΔΩ.

Η υποβολή των αιτήσεων διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ: https://careers.ouc.ac.cy/apply και άρχισε την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 9 Μαΐου 2023, στις 13.00 μ.μ. (GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας).

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy.

Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy.


Για τα ΠΡΟΣΟΝΤΑ του Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή, πατήστε ΕΔΩ.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.