04
Τετ, Οκτ

[deadline 19/05] Θέση Ειδικού Επιστήμονα στο «ARE-PRED: Developing a Web Based Learning Environment for Supporting Students’ Argumentation Skills and Reducing Prejudice” (2022-2024)»

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο πρόγραμμα ARE-PRED: Developing a Web Based Learning Environment for Supporting Students’ Argumentation Skills and Reducing Prejudice” (2022-2024) .

Για την προκήρυξη σε pdf πατήστε εδώ ή στον σύνδεσμο της κενής θέσης εδώ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (βλ. Προκήρυξη) θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply  μέχρι τις 19 Μαΐου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Μιχαλίνο Ζεμπύλα m.zembylas@ouc.ac.cy ή με τον Μιχάλη Σάββα (Υπηρεσία Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης) στο +357 22411692 / research@ouc.ac.cy


ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.