27
Τετ, Σεπ

Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη «ΝΟΜΙΚΗ» εξ αποστάσεως

Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒΑ) στη Νομική εξ αποστάσεως του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρεται για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 και έχει γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. Το Πτυχίο Νομικής του ΑΠΚΥ είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και καλύπτει τα μαθήματα των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Νομική αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το κυπριακό νομικό σύστημα, έτσι όπως αυτό επηρεάζεται από και αλληλεπιδρά με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους κρισιμότερους τομείς της κυπριακής έννομης τάξης, όπως το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο, το Δίκαιο Εταιρειών, το Ποινικό Δίκαιο, το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κτλ. Με το εν λόγω γνωσιολογικό υπόβαθρο, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Το πτυχίο στη Νομική πιστώνεται με 240 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη (σε καθεστώς πλήρους φοίτησης). Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τις δεκαεννέα (19) Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και να επιλέξουν πέντε (5) από τις έξι (6) Θεματικές Ενότητες Επιλογής. Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στα €14.400, δηλαδή 600€ ανά Θ.Ε. 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο που ειδικεύεται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων, όσοι αναζητούν ευελιξία στις σπουδές τους. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή στο ακαδημαϊκό έτος 2023/24 είναι η 30η Μαΐου 2023, μέσω του www.ouc.ac.cy.

 

NEO NOMIKH Website Banner 1200x600