Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Erasmus+ «Κλινική Επιδημιολογία» | Αναπλ. Καθηγ. Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης | 03-07 Οκτωβρίου 2022 - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

06
Τρι, Δεκ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Erasmus+ «Κλινική Επιδημιολογία» | Αναπλ. Καθηγ. Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης | 03-07 Οκτωβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα εκπονήσει πρόγραμμα κινητικότητας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα την Κλινική Επιδημιολογία.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 3 – 7 Οκτωβρίου 2022 και θα μεταδίδεται και μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/4eb57b45df064aba9db66f45a95afcfb

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ | ΑΦΙΣΑ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο σε ταυτόχρονη υβριδική μορφή – με φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου. Περιλαμβάνει εισαγωγή στην κλινική επιδημιολογία, που θα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιδημιολογίας, καθώς και μια αναλυτική επισκόπηση όλων των τύπων επιδημιολογικών μελετών. Θα συζητηθούν τα διάφορα κριτήρια για την κριτική αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας με εφαρμογή σε συγκεκριμένα επιστημονικά άρθρα, ενώ θα αναλυθούν τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών μελετών. Τέλος θα παρουσιαστούν τα κριτήρια αιτιότητας και αιτιολογικής συσχέτισης και οι βασικές αρχές βιοηθικής για την υλοποίηση ερευνητικών μελετών. Οι γνώσεις θα εμπλουτιστούν με αντίστοιχες δεξιότητες ανάλυσης επιστημονικών άρθρων.

Ημερομηνία

Ώρα

Θέμα

Δευτέρα, 3 / 10 / 2022

  13:00 – 14:00

   Καλωσόρισμα – Εισαγωγή στην Κλινική Επιδημιολογία

Τρίτη, 4 / 10 / 2022

 

  13:00 – 15:00

   Περιγραφικές Επιδημιολογικές Μελέτες στην Βιοϊατρική Έρευνα Ι – Κριτήρια Αξιολόγησης

Τετάρτη, 5 / 10 / 2022

   13:00 – 15:00

   Αναλυτικές Επιδημιολογικές Μελέτες στην Βιοϊατρική Έρευνα ΙΙ - Αξιολόγηση Επιστημονικού Άρθρου

 

Πέμπτη, 6 / 10 / 2022

 

   13:00 – 15:00

   Αιτιότητα και Αιτιολογική Συσχέτιση κατά Bradford Hill – Αξιολόγηση Επιστημονικού Άρθρου

Παρασκευή, 7 / 10 / 2022

 

  13:00 – 15:00

   Βασικές Αρχές Βιοηθικής – Αξιολόγηση Επιστημονικού Άρθρου, Αξιολόγηση Συμμετεχόντων – Σεμιναρίου