27
Τετ, Σεπ

Στη νεοσύστατη Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής της Ελλάδος ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του ΜΠΣ «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» του ΑΠΚΥ, Αναπλ. Καθηγ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Ο Δρ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (EKΠΑ) και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, διορίστηκε, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής της Ελλάδος. Η Εθνική Επιτροπή συστάθηκε με τον νόμο 4780/2021 (Α΄ 30) της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποτελείται από έντεκα επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.

Ο Δρ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης είναι, επίσης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του ελληνικού κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa), μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας «Κώστας Στεφανής», μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, και διευθυντής έκδοσης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Φιλοσοφίας ConatusJournal of Philosophy.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της εποχής και απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελματίες υγείας, νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστημών και της φιλοσοφίας ή επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους ενδιαφερομένους τις απαραίτητες γνώσεις που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύουν τις δεξιότητές τους στον χειρισμό κρίσιμων καταστάσεων, αλλά και την ικανότητα λήψης καίριων αποφάσεων για την πορεία και την ποιότητα της ζωής όσων προστρέχουν στις υπηρεσίες τους. Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως τις 25 Μαΐου 2021 στο www.ouc.ac.cy

 

Evangelos Protopapadakis 1

Website Headers BIH