«Βιοηθική - Ιατρική Ηθική»: Το Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΑΠΚΥ ανακοινώνει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια στην Ελλάδα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

29
Τρι, Σεπ

«Βιοηθική - Ιατρική Ηθική»: Το Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΑΠΚΥ ανακοινώνει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια στην Ελλάδα

 

 

 

Σημαντικές συνεργασίες με τρία ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια εγκαθιδρύει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και συγκεκριμένα το νέο, σύγχρονο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική», το οποίο προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Πρόκειται για affiliations με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στόχος των συνεργασιών είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και η δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος, που συνδέονται με τα αντικείμενα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική» εστιάζει στις θεωρητικές βάσεις και στα σύγχρονα ζητήματα που αφορούν στην Βιοηθική και την Ιατρική Ηθική, για την αντιμετώπιση των βιοηθικών προβλημάτων και θεμάτων δεοντολογίας στον χώρο της ιατρικής, με γνώμονα τη ραγδαία πρόοδο στις λεγόμενες ‘επιστήμες της  ζωής’, αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις των θεμάτων αυτών. Απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας, νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστήμων και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τους καθιστούν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία και ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και αναδεικνύει τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις νομικές θεωρήσεις των ποικίλων ζητημάτων που άπτονται της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής.  

Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά και σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.