Με απόλυτη επιτυχία και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

10
Παρ, Ιουλ

Με απόλυτη επιτυχία και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020

 

 

 

Με κεντρικό πυρήνα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ανταποκρινόμενο στα δεδομένα της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης του covid-19, αξιοποίησε πλήρως τα τεχνολογικά εργαλεία, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή του στις εξ αποστάσεως σπουδές, για την απρόσκοπτη ηλεκτρονική διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου 2019-2020. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά με τρεις τύπους εξέτασης: γραπτή εξέταση με ανοικτά βιβλία, προφορική εξέταση, και εξέταση με ηλεκτρονική επιτήρηση με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Συνολικά 4.000 φοιτητές και 250 διδάσκοντες, με την υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΚΥ, συμμετείχαν στις εξεταστικές διαδικασίες για 207 Θεματικές Ενότητες/μαθήματα, για τις οποίες διαδικασίες τηρήθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της ακεραιότητάς τους. Ταυτόχρονα, ηλεκτρονικά έγιναν και όλες οι υποστηρίξεις των μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΚΥ.

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 23 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου 2020 μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass του ΑΠΚΥ, στον προσωπικό χώρο του καθενός φοιτητή και της καθεμιάς φοιτήτριας, με αδιάβλητες διαδικασίες ταυτοποίησης (σε ξεχωριστό χώρο ταυτοποίησης με επιβεβαίωση μέσω κάμερας της πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας του κάθε φοιτητή και υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς των εξετάσεων) και ηλεκτρονικής επιτήρησης από τους διδάσκοντες. Αναλυτικές οδηγίες είχαν δοθεί έγκαιρα στη φοιτητική κοινότητα και στους διδάσκοντες του ΑΠΚΥ, επειδή το Πανεπιστήμιο ήταν σε ετοιμότητα και σχεδίασε τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων εξ αποστάσεως από τις αρχές της υγειονομικής κρίσης. Αυτονόητο είναι ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων ήταν απολύτως συμβατή με τις προδιαγραφές και οδηγίες του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σύμπνοια με το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και απολύτως συμβατή με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

Η όλη διαδικασία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και τα σχόλια των φοιτητών και των διδασκόντων ήταν άκρως ικανοποιητικά. Ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα της διεξαγωγής των εξετάσεων εξ  αποστάσεως λόγω της υγειονομικής κρίσης, διαφάνηκαν σημαντικά πλεονεκτήματα αυτού του τύπου εξετάσεων, όπως η ευκολία και η ασφάλεια της συμμετοχής στις εξετάσεις από τον τόπο διαμονής των φοιτητών, χωρίς την ανάγκη μετάβασής τους σε εξεταστικά κέντρα, τα οποία το ΑΠΚΥ λειτουργεί πάντα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και προϋποθέσεις σε άλλες χώρες, όπως και η μείωση του κόστους διεξαγωγής των εξετάσεων.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μοναδικό Πανεπιστήμιο στη χώρα με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δέχεται αυτή την περίοδο αιτήσεις εισδοχής για τα 24 Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και τα Προγράμματα Κατάρτισης που προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του www.ouc.ac.cy ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2020.