Τηλεδιαλέξεις ανοιχτές για το ευρύ κοινό οργανώνει το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν
Με κύριο στόχο τη συμβολή του στον επιστημονικό και πολιτισμικό διάλογο, στην ανάδειξη θεμάτων ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην προαγωγή της δια βίου μάθησης, το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει στο ευρύ κοινό ενδιαφέρουσες τηλεδιαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές στα γνωστικά πεδία του. Όλες οι ανοιχτές για το κοινό τηλεδιαλέξεις θα μεταδίδονται μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/romcete
 
Η πρώτη τηλεδιάλεξη με θέμα «Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Οι αυθεντικές χριστιανικές μαρτυρίες» και ομιλητή τον Δρ. Χαράλαμπο Εμμ. Μαραβέλια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στις 20.00. Ο ομιλητής θα επικεντρωθεί στη σύζευξη του χριστιανισμού με τον ελληνισμό, εξετάζοντας αυθεντικές χριστιανικές πηγές, ώστε να φανεί αν η εκ των υστέρων προσπάθεια σύγκλισης αυτών των δύο ρευμάτων σκέψης και στάσης ζωής είναι θεμιτή. Ταυτόχρονα, θα επιχειρήσει μέσα από μία, κατά το δυνατόν, νηφάλια γενεαλογική προσέγγιση, να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: αν ο Ελληνισμός ήταν για τους χριστιανούς μια φίλια δύναμη ή αντίπαλο δέος, πώς ο ελληνισμός θεωρήθηκε έγκλημα κατά του Ρωμαιο-βυζαντινού κράτους και πιο πρόσφατα και πώς η κατάχρηση του όρου αυτού, που κατά τη δικτατορία των «Ελλήνων Χριστιανών» (1967-1974) γνώρισε τις πιο αγοραίες εκδοχές του, τον έφθειρε τόσο, ώστε σήμερα μόνο σε ειρωνικά συμφραζόμενα συναντάμε τον «ελληνοχριστιανισμό» και τις συμπαραδηλώσεις του.
 
Ο Χ. E. Μαραβέλιας είναι επίτιμος δικηγόρος και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με την πρώιμη ιστορία της ελληνικής γραφής, τις σχέσεις προφορικού - γραπτού λόγου, τη φαινομενολογία της θρησκείας του χριστιανισμού και με ζητήματα της ιστορικής συνέχειας ή/και ασυνέχειας των Ελλήνων. Έχει γράψει διάφορα βιβλία, μελέτες και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, ενώ έχει μεταφράσει συναφή έργα από τα αγγλικά και τα γερμανικά. Είναι ιδρυτικός και  τακτικός συνεργάτης της επιθεώρησης του βιβλίου και των ιδεών The Athens Review of Books και έχει ολοκληρώσει εκτενή μελέτη περί του λεγόμενου εξελληνισμού του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους (Βυζαντινής αυτοκρατορίας), μέρος της οποίας αποτελούν οι σχέσεις Χριστιανισμού και Ελληνισμού. 

 
Οι επόμενες τηλεδιαλέξεις είναι προγραμματισμένες για τις 4 Μαρτίου, 7 Απριλίου, 12 Απριλίου και 11 Μαΐου 2020.

Στις 04/03, ο Δρ Γιώργος Μπουρογιάννης θα αναπτύξει το θέμα «Η ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας: ο εξέχων ρόλος της Σουηδικής Αποστολής στην Κύπρο».
Στις 07/04, η Δρ Δέσποινα Κεραμιδά θα μιλήσει με θέμα «Ερωτευμένος με ένα… άγαλμα: Η ιστορία του Πυγμαλίωνα από τον Οβίδιο έως τον 21ο αιώνα», ενώ στις 12/04, η τηλεδιάλεξη του Καθηγητή Γεράσιμου Παγκράτη έχει τίτλο «Το θαλάσσιο εμπόριο και οι θεσμοί του: Το παράδειγμα των νησιών του Ιονίου Πελάγους στις αρχές του 19ου αιώνα».
Στις 11/5, ο Δρ. Νικόλαος Κοσκινάς θα παρουσιάσει το θέμα «Η Πολιτική Επικοινωνία ως βάση διεξαγωγής του Διεθνούς Εμπορίου, 19ος – 20ος αιώνας».