28
Τρι, Νοε

Έρευνα CYGraduates του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου

1

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Αποφοίτων του υποστηρίζει την έρευνα CYGraduates* του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων για τις εμπειρίες των Κύπριων και Ευρωπαίων αποφοίτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και τον αντίκτυπο των εμπειριών αυτών στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και στη ζωή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Στόχοι της έρευνας:

  • Η μείωση των αναντιστοιχιών ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων.
  • Η βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας.

Ποιος/α έχει δικαίωμα συμμετοχής;

Στον συγκεκριμένο κύκλο συλλογής δεδομένων συμμετέχουν οι απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 ή/και 2020-2021.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης, ο οποίος έχει αποσταλεί στους/στις συγκατατιθέμενους αποφοίτους/ες των πιο πάνω ακαδημαϊκών ετών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συγκατατεθείτε για να συμμετάσχετε στην έρευνα ή να σας αποσταλεί εκ νέου ο μοναδικός κωδικός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αποφοίτων του ΑΠΚΥ στο alumni@ouc.ac.cy και στο +357 22411724.

Γιατί να συμμετάσχεις στην έρευνα;

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, αλλά πολύ σημαντική για την εξαγωγή αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στον σχεδιασμό πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (απαιτούνται περίπου 20 λεπτά) οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για να κερδίσουν πλούσια δώρα (αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και δωροκουπόνια).

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμες και απολύτως εμπιστευτικές.

 

banner4


*Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και η Ευρωπαϊκή Έρευνα Eurograduate έχουν προταθεί, εγκριθεί και διεξάγονται από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC) Cyprus, η οποία επιλέγηκε μέσα από διαδικασία ανοικτών προσφορών. Οι δύο έρευνες αποτελούν μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και η έρευνα EUROGRADUATE αποσκοπούν στο να συλλέξουν δεδομένα για τις εμπειρίες των Κύπριων και Ευρωπαίων αποφοίτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και τον αντίκτυπο των εμπειριών αυτών στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και στη ζωή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το ερευνητικό έργο, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της ομάδας έργου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και της PwC Κύπρου είναι:

 

 2