22
Πεμ, Φεβ

ΑΠΚΥ και Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης με στόχο την αμφίδρομη μεταφορά επιστημονικής γνώσης, εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας σε κοινούς τομείς συνεργασίας προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την προσφορά προς την τοπική κοινωνία. Εκ μέρους του ΑΠΚΥ, το Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, και εκ μέρους του ΣΑΛΑ, ο Πρόεδρός του, Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου, κ. Γιάννης Τσουλόφτας.

Μιλώντας στην τελετή θεσμοθέτησης της συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2022 στα γραφεία του ΣΑΛΑ, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της σύμπραξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών δημοσίας ωφελείας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου. Σημείωσε ότι η εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στα πεδία της μηχανικής περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά., μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το έργο του ΣΑΛΑ.

Η εξωστρέφεια και η ανάγκη για δημιουργική συνεργασία με άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας αποτελεί προτεραιότητα και στρατηγικό στόχο για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τόνισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του κ. Γιώργος Παπάς, με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικής, ωφέλιμης και χρηστικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Χαιρετίζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ ΑΠΚΥ και ΣΑΛΑ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις δράσεις εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου και την παροχή τεχνογνωσίας για την επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας, πόσο δε μάλλον όταν αυτά αφορούν τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, σημείωσε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη στρατηγική συνεργασία που θεσμοθετείται με το ΣΑΛΑ, η οποία θα έχει ως κύριο μέλημά της, μεταξύ άλλων, την από κοινού συμμετοχή στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης της εθνικής οικονομίας και κοινωνίας. Υπογράμμισε τη χρονική συγκυρία αυτής της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης με το ΣΑΛΑ, η οποία είναι σημαντική για το ΑΠΚΥ, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και προσφοράς στην ανώτατη εκπαίδευση, στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην κοινωνία μας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ Γιάννης Τσουλόφτας αναφέρθηκε στα ουσιαστικά οφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία ενός τεχνικού οργανισμού με ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα για την προώθηση ερευνητικών έργων, την εκπόνηση μελετών και την αμφίδρομη ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Σημείωσε ότι η συνεργασία στοχεύει, ακόμη, στην (επανα)κατάρτιση προσωπικού του ΣΑΛΑ με τη συμμετοχή του στα Προγράμματα Σπουδών που εξ αποστάσεως προσφέρει το ΑΠΚΥ, καθώς και στις ευκαιρίες που θα έχει η κοινότητα φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου για τοποθέτηση στο ΣΑΛΑ και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης συμμετείχαν στελέχη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ και προσωπικό του ΣΑΛΑ.

MoU ΑΠΚΥ ΣΑΛΑ

 

MoU ΑΠΚΥ ΣΑΛΑ 2