02
Σαβ, Μαρ

Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Κύπρου: Συνεργασία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ερπετολογικού Συνδέσμου Κύπρου

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επιστημονική διεύθυνση του Καθηγ. Γιάννη Βογιατζάκη, και ο Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου συνεργάζονται σε μια καινοτόμο δράση με στόχο την ενημέρωση και προστασία της ερπετοπανίδας του νησιού. Συγκεκριμένα, μέσα από την εν λόγω σύμπραξη έχει δημιουργηθεί ένας ψηφιακός Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Κύπρου, μια βάση δηλαδή δεδομένων με τη χωρική κατανομή χερσαίων ερπετών και αμφιβίων που εντοπίζονται στην πανίδα της Κύπρου. Στο παρόν στάδιο ο Άτλαντας φιλοξενεί πέραν των 5.500 σημείων εμφάνισης 22 χερσαίων ερπετών και αμφιβίων και ο στόχος είναι, με τη συμβολή του κόσμου (‘επιστήμη των πολιτών’ / citizens science), η βάση δεδομένων να εμπλουτίζεται διαρκώς και να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία της κυπριακής βιοποικιλότητας.

Τα στοιχεία του Άτλαντα έχουν συγκεντρωθεί από ένα ευρύ φάσμα πηγών, μεταξύ άλλων επιστημονικά και εκλαϊκευμένα συγγράμματα και βιβλία, στοιχεία από προγράμματα καταγραφής ερπετών, υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν από εθελοντικές και ευαισθητοποιημένους πολίτες, κ.ά. Οι κύριοι στόχοι του εγχειρήματος είναι: α) η συγκέντρωση και οργάνωση στοιχείων για την ερπετοπανίδα του νησιού σε μια ενιαία ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, β) η ενίσχυση της εθελοντικής συμβολής του κοινού στη συγκέντρωση πληροφοριών και στον εμπλουτισμό και συνεχή ενημέρωση του Άτλαντα, γ) η διάχυση γνώσεων για τα ερπετά και αμφίβια της Κύπρου μέσω του ιστοχώρου του Άτλαντα, και δ) η αξιοποίηση των στοιχείων για εμπλουτισμό της γνώσης αναφορικά με τη χωρική κατανομή, την οικολογία και τα ενδιαιτήματα παρουσίας της ερπετοπανίδας της Κύπρου, καθώς και για τη βελτίωση των δράσεων διατήρησης των απειλούμενων ερπετών.

Το κοινό μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή στέλνοντας πληροφορίες μέσω email ή των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Άτλαντα για θέσεις όπου εντόπισε ερπετά και αμφίβια, στην επιστημονική ομάδα διαχείρισης: https://www.herpatlas.cy/

 

Atlas Banner QR