22
Σαβ, Ιουν

Tο ερευνητικό έργο WaSec για τη διαχείριση υδατικών/φυσικών πόρων υπό τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής ολοκληρώνεται

Το ερευνητικό έργο «Innovations in Water Education: Enhancing Water Security and Socio-economic Development in the Eastern Mediterranean under Climate Change» (ακρωνύμιο: WaSec), στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), έλαβε χρηματοδότηση 1 εκ. Ευρώ περίπου από το πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Αυγούστου 2022. Με 13 εταίρους από την Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Ολλανδία), την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, κύριος στόχος του WaSec ήταν η δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης του νερού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, στόχος ήταν και η προώθηση της διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στις περιοχές της Ιορδανίας και Παλαιστίνης. Το ΑΠΚΥ συμμετείχε στο έργο με ομάδα του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, παρέχοντας την τεχνογνωσία για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό του ομότιτλου με το έργο Μεταπτυχιακού προγράμματος WaSec και συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση των δράσεών του μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τα συστήματα που το ΑΠΚΥ χρησιμοποιεί λόγω της εξειδίκευσής του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, το ΑΠΚΥ φιλοξένησε το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, που μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην πλατφόρμα του έργου.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα WaSec ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί από κοινού στο Palestine Technical University – Kadoorie και στο Al Quds University. Με έμφαση στις συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως 1) η ποιότητα του νερού, 2) η ολοκληρωμένη διαχείριση νερού/ενέργειας και η βιώσιμη παραγωγή τροφής, 3) η αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, 4) οι πολιτικές για το νερό και τους φυσικούς πόρους σε διασυνοριακό επίπεδο, 5) η επιστήμη της κλιματικής αλλαγής και 6) οι οικονομικές πτυχές στη διαχείριση των φυσικών πόρων και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η συνεργασία πέραν των 30 διαφορετικών επιστημόνων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διάρκειας πέραν των 100 εβδομάδων. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εταίρους για διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και για την πραγματοποίηση δράσεων διά βίου μάθησης.

Κατά το διάστημα 25-29 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου στην Ιορδανία. Στο πλαίσιο αυτής, έγινε εργαστήρι για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού στις εγκαταστάσεις του Princess Sumaya University for Technology, καθώς και η τελική ημερίδα του έργου. Πέραν του ΑΠΚΥ, στο έργο συμμετείχαν οι εξής εταίροι: Palestine Technical University – Kadoorie (συντονιστής), Jordan University of Science and Technology, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, The Amsterdam Centre for World Food Studies - VU University of Amsterdam, Al Quds University, University of Jordan, Universidad Politécnica de Madrid, Princess Sumaya University for Technology,  Palestinian Water Authority, Applied Scientific Research Fund (Ιορδανία), Creative Thinking Development (Ελλάδα), Hydro-Engineering Consultancy (Παλαιστίνη).  

 

WaSec FinalProjectMeeting IMG 1177

 WaSec FinalProjectMeeting IMG 1157