02
Σαβ, Μαρ

Προκήρυξη έως 2 κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική ή/και πλήρη απασχόληση στο ερευνητικό έργο «WeNet» [deadline 01.09.2022]

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Research Scientists, Research Assistants, and Developers) για μερική ή/και πλήρη απασχόληση στο ερευνητικό έργο WeNet: The Internet of Us (https://www.internetofus.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (H2020-FETPROACT call).

Για την προκήρυξη σε pdf πατήστε εδώ ή στον σύνδεσμο της προκήρυξης, εδώ.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply μέχρι την 1η  Σεπτεμβρίου 2022 [νέα ημερομηνία].

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρα Λοίζο Μιχαήλ (loizos@ouc.ac.cy).


ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.