22
Πεμ, Φεβ

Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΚΥ και του Maria Grzegorzewska University

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής από την ίδρυσή του το 2002, και το Maria Grzegorzewska University (MGU), πανεπιστήμιο της Πολωνίας με 100 χρόνια πορεία, ενώνουν δυνάμεις και συμπορεύονται για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων. Τα δύο Πανεπιστήμια θεσμοθέτησαν τη συνεργασία τους με Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MoU), το οποίο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής και η Πρυτάνισσα του MGU Καθηγήτρια Barbara Marcinkowska.

Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας και τη βάση για κοινά έργα με πολλαπλά οφέλη και για τα δύο μέρη, όπως, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, ο σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων σπουδών και επιμόρφωσης, η από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων, η συνεργασία σε ερευνητικές προτάσεις, η αμφίδρομη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή «στο επίκεντρο του Μνημονίου Συνεργασίας βρίσκεται η ενίσχυση της δικτύωσης, της διεθνοποίησης και της συνεργατικότητας των δύο Πανεπιστημίων». Με την υπογραφή του, υπογραμμίζει, τίθενται γερές βάσεις επιστημονικής και δημιουργικής διάδρασης με στόχο την επίτευξη δράσεων εξωστρέφειας, αλλά και τη συμβολή του ΑΠΚΥ στην επίτευξη του εθνικού στόχου να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

 

OUCRector MGUniversity