14
Παρ, Ιουν

«Immersive Technologies for Education»: Νέο ερευνητικό έργο με τη συμμετοχή του ΑΠΚΥ

Κύριος στόχος του ερευνητικού έργου «Immersive Technologies for Education (ImTech4Ed, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση 450.000 Ευρώ από το Πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2020-23, και στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), είναι η ενίσχυση συνεργασιών στα πεδία της Εκπαίδευσης, του σχεδιασμού παιχνιδιών και της Πληροφορικής, για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τεχνών και Μαθηματικών (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – STEAM).

Στο πλαίσιο του έργου θα διαμορφωθεί μέσω διεπιστημονικού συμμετοχικού σχεδιασμού ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με την προσέγγιση STEAM. Πρότυπα εκπαιδευτικών εφαρμογών με παιχνίδια σοβαρού σκοπού θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών σεναρίων, για την εμπειρική διερεύνηση συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης.

Το έργο συντονίζεται από το Technische Hochschule Köln (Γερμανία) και συμμετέχουν ως εταίροι, εκτός από το ΑΠΚΥ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, τα Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», η Αγγλική Σχολή Λευκωσίας (English School), και η γερμανική εταιρεία Humance AG.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το οποίο για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αξιοποιεί εκτεταμένα νέες τεχνολογίες στις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες του, συμμετέχει στο έργο με συντονιστή τον Προϊστάμενο της Μονάδας Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης, Στάθη Μαυροθέρη. Για την υλοποίηση του έργου, το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση με καταληκτική ημερομηνία τη 18η Αυγούστου 2021 (πληροφορίες για την προκήρυξη www.ouc.ac.cy, εδώ).