30
Πεμ, Νοε

Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω των συστημάτων παρακολούθησης θανάτων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο – Το έργο EnVeROS

 

 

 

 

 

Με κύριο στόχο τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το φαινόμενο και τις επιπτώσεις των θανατώσεων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο (Wildlife Vehicle Collisions, WVC), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συντόνισε και ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία το διετές ερευνητικό έργο «EnVeROS: Environmental Education through Roadkill Observation Systems» (Erasmus+ KA2). Σε αυτό μετείχαν ως εταίροι τα ερευνητικά κέντρα Accademia Europea Di Bolzano - EURAC (Ιταλία) και Centrum Dopravniho Vyzkumu V.V.I. – CDV (Τσεχία), καθώς και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria.

Το έργο EnVeROS παρήγαγε τα παρακάτω πέντε (5) παραδοτέα:

  • Μελέτη σχετική με τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τις δυνατότητες για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τις απόψεις ειδικών και πολιτών για το φαινόμενο των WVC.
  • Αξιοποίηση του σχετικού υλικού της μελέτης με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το φαινόμενο των WVCs. Το υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου, σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, Ιταλικά). Είναι οργανωμένο κατάλληλα για να αξιοποιείται σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια-τριτοβάθμια, επαγγελματική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση).
  • Μαθησιακές δραστηριότητες για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς παρατηρείται έλλειψη σχετικών δράσεων και υλικού για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς λόγω και της ιδιαιτερότητας του θέματος (λ.χ. θανάτωση ζώων στον δρόμο). Επίσης, με δεδομένο ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στη δια βίου μάθηση και στην επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργήθηκαν και αντίστοιχες δραστηριότητες για αυτές τις ομάδες.
  • Εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και διαδραστικός χάρτης (διαθέσιμα στο www.enveros.eu), με σκοπό την ενθάρρυνση των πολιτών και των ειδικών να συμμετέχουν στη συλλογή πληροφοριών για τα σημεία όπου παρατηρούνται τα περιστατικά WVC. Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να συμβάλουν στη διαχείριση και άμβλυνση του προβλήματος, αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή και ο χάρτης, όπως και όλα τα παραδοτέα, διατίθενται στις πέντε προαναφερόμενες γλώσσες.
  • Οδηγός με όλο το υλικό που δημιουργήθηκε από τους εταίρους, επιπλέον υλικό από παρόμοια έργα, αλλά και βιβλιογραφικές πηγές. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο για σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα και μαθησιακές δραστηριότητες με στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση (π.χ. εκπαίδευση δασκάλων, λειτουργών κρατικών υπηρεσιών, αλλά και πολιτών).

Η τελική πολλαπλασιαστική εκδήλωση του EnVeROS πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 8-9 Δεκεμβρίου 2020. Στην εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας  παρουσιάστηκε το σύνολο των αποτελεσμάτων του έργου, συμμετείχαν συνολικά 68 άτομα, ειδικοί και πολίτες από αρκετές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Επιπρόσθετα, 14 ειδικοί σε θέματα οικολογίας και επιστήμης των πολιτών ανέπτυξαν αντίστοιχα επιτυχημένα παραδείγματα δράσεων. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου θα συνεχιστεί και μετά το πέρας αυτού στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Καθηγ. Γιάννης Βογιατζάκης, Δρ. Βασίλης Λίτσκας) του ΑΠΚΥ.

 

enveros splash image