Εκδηλώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus - Αποτελέσματα από #9
08
Τετ, Φεβ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) διοργανώνουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Σειρά Διαλέξεων με γενικό τίτλο «Γυναίκες και Επιστήμες Περιβάλλοντος». Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 φιλοξενούμενη ομιλήτρια είναι η Καθηγήτρια Helen Elizabeth Roy (UK Centre for Ecology & Hydrology), η οποία πραγματεύεται το θέμα: «Engaging People in Recording Wildlife / Συμμετοχή των πολιτών στην καταγραφή άγριας ζωής» και επικεντρώνεται στο πώς πολίτες και εθελοντές δύνανται να συμβάλλουν στην καταγραφή της άγριας ζωής και στα οφέλη της επιστήμης των πολιτών (‘citizens science’). Η τηλεδιάλεξη θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο https://bit.ly/3fJUO3K. Τον 5ο Κύκλο της Σειράς Διαλέξεων στηρίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η βιολογική καταγραφή είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας. Οι βιολογικές καταγραφές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν οδηγήσει σε πλήθος συνόλων δεδομένων χωρικής και χρονικής κλίμακας. Οι παρατηρήσεις και καταγραφές από εθελοντές και πολίτες συμβάλλουν σ’ αυτή τη διαδικασία και παρέχουν ανεκτίμητες πληροφορίες για τη μεταβαλλόμενη κατάσταση της άγριας ζωής, ενισχύουν τα δεδομένα, αλλά και την ανάλυση και ερμηνεία τους.  Στο πλαίσιο της τηλεδιάλεξης της Καθηγήτριας Roy θα αναλυθούν τα οφέλη της συνεισφοράς εθελοντών και πολιτών στην επιστήμη και στην κατανόησή μας για τον φυσικό κόσμο.

Η Καθηγήτρια Helen Roy είναι οικολόγος στο UK Centre for Ecology & Hydrology. Η έρευνά της επικεντρώνεται στις επιδράσεις της κλιματικής και περιβαλλοντικής αλλαγής, κυρίως σε ό,τι αφορά θέματα βιολογικών εισβολών (‘biological invasions’), στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα. Συντονίζει πολλά ερευνητικά έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε θέματα που αφορούν βιολογικές εισβολές με έμφαση στο πώς η βελτίωση της ροής πληροφοριών επιδρά θετικά στην κατανόηση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Στα κύρια ενδιαφέροντά της είναι η «επιστήμη των πολιτών» (citizens science) και η επιστημονική επικοινωνία και συμμετοχή του κοινού στην έρευνα. Τέλος, στην παρούσα χρονική περίοδο ηγείται μιας διεθνούς αξιολόγησης για τα χωροκατακτητικά μη ιθαγενή είδη για τη Διακυβερνητική Ομάδα για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων.


Εγγραφή για πιστοποιητικό παρακολούθησης: https://forms.office.com/r/hbPwKpsGsK


Καταχωρήστε την εκδήλωση στο ημερολόγιό σας

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...