03
Κυρ, Μαρ

Fairness, explainability and in‑between: understanding the impact of different explanation methods on non‑expert users’ perceptions of fairness toward an algorithmic system

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) θα επισκεφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  ο εγνωσμένου κύρους Δρ. Tsvi Kuflik, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο University of Haifa. Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 στις 16:00, το ΑΠΚΥ, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT), θα φιλοξενήσει ανοικτό υβριδικό σεμινάριο με τίτλο «Fairness, explainability and inbetween: understanding the impact of different explanation methods on nonexpert users perceptions of fairness toward an algorithmic system».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στα Λατσιά (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία) και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/37uekbjm

Η ευρεία χρήση ευφυών συστημάτων και αλγορίθμων σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας δημιουργεί την αδήριτη ανάγκη επεξήγησης της υποκείμενης διαδικασία λήψης αποφάσεων από τέτοια συστήματα και τα αποτελέσματά τους. Δεδομένου ότι συχνά αυτά τα συστήματα θεωρούνται ως «μαύρα κουτιά», η προσθήκη επεξηγήσεων στα αποτελέσματά τους μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της αντιλαμβανόμενης διαφάνειάς τους και, ως εκ τούτου, να αυξήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών. Τα διαφορετικά στυλ επεξήγησης μπορεί να έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στην αντίληψη των χρηστών για το πόσο «δίκαιο» είναι ένα ευφυές σύστημα και στην ευρύτερη κατανόηση των δυνητικών μεροληψιών. Ο Καθηγ. Kuflik και ερευνητική του ομάδα πραγματοποίησαν μελέτη για τα προαναφερόμενα αντικείμενα, τα αποτελέσματα της οποίας θα επεξηγήσει στο ανοικτό σεμινάριο στις 19 Ιουνίου 2023. Στο πείραμα που διεξήχθη εξετάστηκαν τέσσερα γνωστά στυλ επεξηγήσεων κειμένου (βασισμένα σε περίπτωση, βάσει δημογραφικών στοιχείων, βάσει επιρροής εισόδου και βάσει ευαισθησίας) και ένα νέο στυλ (βασισμένο σε πιστοποίηση) που αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα διαδικασιών ελέγχου ευφυών συστημάτων. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η παροχή κάποιου είδους επεξήγησης συμβάλλει στην κατανόηση των χρηστών για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο πόσο αμερόληπτα θα θεωρηθούν τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων.

Ο Δρ. Tsvi Kuflik είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του University of Haifa στο Ισραήλ. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην Επιστήμη των Υπολογιστών και διδακτορικού στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Negev. Από την εργοδότησή του στο University of Haifa, το 2004, η έρευνά του επικεντρώθηκε στα εξής πεδία: Intelligence Unser Interfaces, Ubiquitous Computing Environments, Ubiquitous User Modeling. Τα τελευταία χρόνια ο Δρ Kuflik επικεντρώνει τη διδασκαλία και την έρευνά του και στην αλγοριθμική διαφάνεια με έμφαση στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει πιο κατανοητή στους χρήστες, καθώς και στις  ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι διακεκριμένος επιστήμονας της  Association for Computing Machinery (ACM) και ανώτερο μέλος του IEEE.

 

Καταχωρήστε την εκδήλωση στο ημερολόγιό σας

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo