Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ
Θανάσης Χατζηλάκος (Thanasis Hadzilacos)
Θανάσης Χατζηλάκος (Thanasis Hadzilacos)
Καθηγητής
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
...
00 357-22 411 962
-
-

Ο Δρ. Θανάσης Χατζηλάκος είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων (Εκπαιδευτική Τεχνολογία) στο ΑΠΚΥ, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στο Πολυτεχνείο Λωζάννης και μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα). Διευθύνει, επίσης, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο ΑΠΚΥ.

Διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στην κοινωνία της επικοινωνίας (2002-2004) και εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της ΕΕ (2002-2005), Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) (2000-2007) και Κοσμήτορας Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Σπούδασε στο Harvard (1971-1976) και εργάστηκε στη βιομηχανία πριν λάβει το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας (1986, βάσεις δεδομένων). Μέχρι το 2007 ήταν ερευνητής στο Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, όπου ίδρυσε και διεύθυνε τους τομείς εκπαιδευτικής τεχνολογίας και e-learning και την Ερευνητική Μονάδα «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα». Σχεδίασε και διεύθυνε (1996-2001) το πρόγραμμα «Οδύσσεια» για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δημοσίευσε πέραν των 100 άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Συμμετείχε και διεύθυνε πέραν των 50 ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας
 • Σχεδίαση Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων για την εκπαίδευση, πολυμέσα και χωρικά συστήματα
 • Τεχνολογίες και μεθοδολογία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

English test follows

SHORT VITA

Dr. Thanasis Hadzilacos is OUC Professor of Information Systems (Educational Technology); Member of the Council (2018-present); Governing Board Member (2011-2014); Director of the Univesity's Educational Technology Lab.

He also served in the Council of Europe working group for Teaching and Learning in the Communication Society (2002-2004), as Greek national representative to E.U. DG Education and Culture (2002-2005), at the Hellenic Open University (2000-2007) as Associate Professor of Software Engineering and Dean (School of Science and Technology), and as member of the Cyprus Scientific Council (2010-2015).

Educated at Harvard (1971-1976), Dr. Hadzilacos had substantial industrial experience before his Ph.D. in Database Theory (U. Patras, 1986).

At the Research Academic Computer Technology Institute, Patras, Greece (1986-2007) he founded and directed the Educational Technology and e-Learning Sectors, and the R&D Unit "Applied Information Systems". He also designed and managed (1996-2001) the Greek national project "Odysseia" for the utilization of ICT in secondary education.

He has published over 100 papers in international journals and conferences, including a chapter on "Teaching and Learning in the Communication Society" published by the Councilof Europe, and coordinated, directed and participated in over 50 R&D EU-funded projects.

MAIN RESEARCH AREAS

• Educational technology

• Large scale information systems

• Design of educational software and databases, multimedia and GIS

• Technology and methodology for open and distance learning and instruction

 • Μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΠΚΥ (2011-2014).
 • Μέλος του Κυπριακού Συμβουλίου Έρευνας (2010-2015).
 • Επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΑΠΚΥ.
 • Μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 • Μέλος Δ.Σ. Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Μέλος Δ.Σ. ΈρευνΑνάπτυξη ΑΕ.
 • Διευθυντής ΕΙΡΜΟΣ ΕΠΕ και ΑΜBER AE.
 • Προϊστάμενος Νέων Τεχνολογιών, ΑΓΕΤ Ηρακλής.

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Member of the OUC Council (2018-present).
 • Member of the OUC Governing Board (2011-2014).
 • Member of the Board of Directors of the Computer Technology Institute.
 • Member of the Board of Directors of the Educational Research Center, Greece (2000-2004).
 • Member of the Board of Directors of the Research Development SA.
 • Director of EIRMOS & AMBER AE (1980-1984).
 • Head of New Technologies Department, AGET Hercules (1983-1985).
 • Member of the Cyprus Scientific Council (2010-2015).
 • Member of Council of Europe working group for Teaching and Learning in the Communication Society (2002-2004).
 • Greek national representative to E.U. DG Education and Culture (2002-2005).
 • Hadzilacos, N. Yiannoutsou, W. Müller, S. Rebholz, N. Otero (2018), “Only for the Rich? “Accessible classroom infrastructure for the maker movement, WS5: STEAM Learning in Formal and Informal Settings via Craft and Maker Projects”, (eCraft2Learn workshop - https://project.ecraft2learn. eu/idc-workshop/), Proc. 2018 ACM Interaction Design and Children (IDC ‘18) Conference, Trondheim, Norway.
 • Adamides, G., Christou, G., Katsanos, C., Xenos, M. and Hadzilacos, Th. (2014) “Usability Guidelines for the Design of Robot Teleoperation: A Taxonomy”, IEEE Transactions on Human-Machine Systems, Vol. 45(2), pp. 256-262.
 • Mavroudi A., Hadzilacos Th. (2013), “Learning Needs Analysis of Collaborative E-classes in Semi-formal Settings: the REVIT Example”, The International Review of Research in Open and Distance Learning–IRRODL, 14(5), pp. 211-239.
 • Hadzilacos Th., (2003), “The Processes of Learning and Teaching in the Communication Society”, pp. 113- 208 in “Learning and Teaching in the Communication Society”, Council of Europe Publishing, ISBN 92-871-5331-0.
 • Megalou, E. & Hadzilacos, Th. (2003), “Semantic Abstractions in the Multimedia Domain”, IEEE Trans on Data and Knowledge Engineering, Vol. 15(1), Jan/Feb 2003, pp. 136-160.

https://www.researchgate.net/profile/Thanasis_Hadzilacos

https://ouc.academia.edu/ThanasisHadzilacos

https://scholar.google.com/citations?user=ThanasisHadzilacos