Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

10
Παρ, Ιουλ
Σωκράτης Κάτσικας
Σωκράτης Κάτσικας
Καθηγητής
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
...
00 357-22 411 652
-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1982), Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, Amherst, USA (1984) και Δρ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). Το 2019 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σήμερα είναι Καθηγητής της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Καθηγητής του Norwegian University of Science and Technology.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και των εφαρμογών της θεωρίας εκτίμησης. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 250 επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 χρηματοδοτούμενα διεθνή και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στις περιοχές αυτές. Σύμφωνα με το GoogleScholar, έχουν γίνει 3248 αναφορές στο ερευνητικό του έργο και ο αντίστοιχος δείκτης h είναι 28 (Νοέμβριος 2019).

Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, έχει συγγράψει, συν-συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 40 βιβλίων και ήταν πρόεδρος ή μέλος της επιτροπής προγράμματος σε περισσότερα από 650 διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) των συνεδρίων ESORICS (European Symposium On Research In Computer Security).

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
 • Εφαρμογές της θεωρίας εκτίμησης και αυτοπροσαρμοζόμενου στοχαστικού ελέγχου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Πρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2018-σήμερα).
 • Αντιπρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (2018-σήμερα).
 • Προσωρινός Επιστημονικός Διευθυντής, Center for Cyber and Information Security, Norwegian University of Science and Technology (2017).
 • Μέλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (2006-2008).
 • Προέδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας της Ελλάδας (2013-2015).
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας (2013-2014).
 • Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Ελληνικής Κυβέρνησης (2009-2012).
 • Μέλος της Επιτροπής για τις ΤΠΕ της Ελληνικής Κυβέρνησης (2011-2012).
 • Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου ΤΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Κυβέρνησης (2011-2012).
 • Μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Ελλάδας (2008-2009).
 • Μέλος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Ελλάδας (2006-2008).
 • Πρύτανης (2003-2006) και Αντιπρύτανης (1997-2003) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Anastopoulos and S. Katsikas (2019), “A Methodology for the Dynamic Design of Adaptive Log Management Infrastructures”, EAI Transactions on Security and Safety, 6(19), e2.
 • Kavallieratos, N. Chowdhury, S. Katsikas, V. Gkioulos, S. Wolthusen (2019), “Threat Analysis for Smart Homes”, Future Internet, 11(207), DOI:10.3390/fi11100207.
 • Spathoulas, G. and Katsikas, S. (2019), “Towards a secure Industrial Internet of Things”, in Cristina Alcaraz (ed.), Security and Privacy Trends in the Industrial Internet of Things, Springer.
 • Tokola, T., Schaberreiter, T., Quirchmayr, G., Englbrecht, L., Pernul, G., Katsikas, S., Preneel, B., and Tang, Q. (2019), “A Collaborative Cybersecurity Education Program”, in Ismini Vasileiou and Steven Furnell (eds.), Cybersecurity Education for Awareness and Compliance, IGI Global.
 • Goudosis, S. Katsikas (2018), “Towards a secure Automatic Identification System (AIS)”, Journal of Marine Science and Technology, DOI: https://doi.org/10.1007/s00773-018- 0561-3.

https://www.researchgate.net/profile/Sokratis_Katsikas

https://scholar.google.com/citations?user=SokratisKatsikas