Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
08
Τετ, Φεβ
Αγγελική Γιαννούλη (Angeliki Giannouli)
Αγγελική Γιαννούλη (Angeliki Giannouli)
Θεατρικές Σπουδές (Προηγούμενη Διάρθρωση)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
...
ΘΣΠ60: Επιβίωση του αρχαίου δράματος
Συντονίστρια Θ.Ε.
-