26
Κυρ, Μάι

Αλκμήνη Γκριτζάλη (Alkmini Gkritzali)

Αλκμήνη Γκριτζάλη (Alkmini Gkritzali)
Αλκμήνη Γκριτζάλη (Alkmini Gkritzali)
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία, Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία (Προηγούμενη Διάρθρωση)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

alkmini.gkritzali@ouc.ac.cy

ΕΔΜ622: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, ΕΝΔ524: Οι προκλήσεις της Νέας δημοσιογραφίας, ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής
Συντονίστρια Θ.Ε.
-