03
Κυρ, Μαρ
Δημήτριος Πατσίκας (Dimitrios Patsikas)
Δημήτριος Πατσίκας (Dimitrios Patsikas)
Νομική
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

dimitrios.patsikas@ouc.ac.cy

ΝΟΜ122: Διοικητικό Δίκαιο
-
-