03
Κυρ, Μαρ
Αναστάσιος Παυλόπουλος (Anastasios Pavlopoulos)
Αναστάσιος Παυλόπουλος (Anastasios Pavlopoulos)
Νομική
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

anastasios.pavlopoulos@ouc.ac.cy

ΝΟΜ122: Διοικητικό Δίκαιο
Συντονιστής Θ.Ε.
-