03
Κυρ, Μαρ
Δημήτριος Χοτούρας (Dimitris Chotouras)
Δημήτριος Χοτούρας (Dimitris Chotouras)
Νομική
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

dimitris.chotouras@ouc.ac.cy

ΝΟΜ111: Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο
Συντονιστής Θ.Ε.