03
Κυρ, Μαρ
Δάφνη Ακουμιανάκη (Dafni Akoumianaki)
Δάφνη Ακουμιανάκη (Dafni Akoumianaki)
Νομική
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

dafni.akoumianaki@ouc.ac.cy

ΝΟΜ111: Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο
-